top of page

Algemene voorwaarden voor deelname aan de In 1 dag schoon actie

 

Inleiding

Welkom bij "In 1 dag schoon", een initiatief van de Rubbiz Foundation! Voordat u meedoet aan deze bijzondere activiteit, is het belangrijk om de volgende voorwaarden zorgvuldig te lezen en te begrijpen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op scholen, bedrijven en individuele vrijwilligers die wensen deel te nemen.

 

Definities

  • Organisator: Rubbiz Foundation, de organisator van de In 1 dag schoon steden opschoon acties.

  • Deelnemers: Scholen, bedrijven, en vrijwilligers die deelnemen aan de opruimactie.

  • Tools: Materialen en informatie geleverd door de organisator.

  • Account: Het gebruikersaccount aangemaakt voor het gebruik van de Rubbiz app.

Geen Evenement maar Tools

In 1 dag schoon is nadrukkelijk geen evenement, maar een set aan tools en middelen die de organisator beschikbaar stelt aan de deelnemers om zwerfafval op te ruimen.

Verantwoordelijkheid en Toezicht

 

Voor Scholen

  1. Groepselectie: Alleen kinderen vanaf groep 5/6 mogen deelnemen (bovenbouw) indien de leerkracht en/of leiding van de school hiermee akkoord gaat.

  2. Toezicht: Het toezicht en de verantwoording liggen bij de school en de betreffende leerkracht.

  3. Veiligheid: Het is aan de leerkracht om de geschiktheid van de leerlingen en de toegewezen gebieden te beoordelen.

  4. Vrijwilligers: Indien de school vrijwilligers wenst in te zetten, is de school zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en inzet.

Voor Bedrijven en Vrijwilligers

  1. Verantwoordelijkheid: Deze ligt bij de afdeling en de betreffende collega's.

  2. Veiligheid: Het is aan de verantwoordelijke binnen het bedrijf of de groep vrijwilligers om de geschiktheid van het toegewezen gebied te beoordelen.

Veiligheid en Gebieden

De organisator doet zijn best om gevaarlijke gebieden uit te sluiten, maar kan de situatie ter plekke niet inschatten. Dit blijft de verantwoordelijkheid van de deelnemers. In de voorlichting en de instructie video's wordt hier aandacht aan besteed. 

Gebruik van de Rubbiz App

Voor het gebruik van de Rubbiz app verwijzen we naar de algemene voorwaarden die zijn vermeld bij het aanmaken van het account.

Vrijwaring

De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade, letsels, verliezen of andere gevolgen die voortkomen uit de deelname aan in 1 dag schoon. 

 

Wijzigingen

De organisator behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 

Toepasselijk Recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via www.rubbiz.org 

Door deel te nemen aan In 1 dag schoon gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden. Gelieve deze zorgvuldig te lezen alvorens deel te nemen.

bottom of page